Thursday, May 23, 2013

LÊN HÀNG MIỄN PHÍ CHO 1000 MÓN HÀNG, ĐẤU GIÁ HAY CỐ ĐỊNH GIÁ (auction-style or fixed price listings)

Tất cả người bán (sellers) chú ý:

LÊN HÀNG MIỄN PHÍ CHO 1000 MÓN HÀNG, ĐẤU GIÁ HAY CỐ ĐỊNH
(auction-style or fixed price listings)
Kể từ 23 đến 27 tháng 5!

Tin tức tuyệt vời! Từ 23 đến 27 tháng 5, tất cả các người bán hàng (sellers) có thể liệt kê sản phẩm miễn phí-có nghĩa là bạn không phải trả lệ phí lên hàng cho 1.000 món cho kiểu đấu giá hoặc cố định. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm tùy chọn "Buy It Now" cho sản phẩm đấu giá (auction-style listings) miễn phí.

Thông Báo mới nhất của eBay (POSTED MAY 23RD, 2013 AT 11:22 AM)

  • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
  • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment