Friday, May 31, 2013

Lệ Phí Sau Khi Bán Hàng eBay (Fees)Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào

***

Hỏi: Xin cho biết lệ phí sau khi bán hàng eBay?
Đáp: Lệ phí này được tính rất rõ ràng như sau:

Cách tính lệ phí khi niêm yết và sau khi bán được hàng trên eBay (Calculate Listing and Selling Fees)

Có bốn loại phí cơ bản khi niêm yết và bán hàng trên eBay là:

1. Phí niêm yết (Insertion fees): Để liệt kê một món hàng (Seller có 50 món hàng miễn chi phí này cho mỗi tháng, nếu có gian hàng trên eBay (eBay store) thì con số này còn cao hơn nữa).
2. Phí nâng cấp (Listing upgrade fees): Để hấp dẫn và tạo sự chú ý của người mua nhiều hơn
3. Phí giá trị cuối cùng (Final value fees): Phí này dựa trên giá trị cuối cùng của món hàng sau khi bán mà người mua phải trả (bao gồm cả cước phí vận chuyển).
4. Lệ phí PayPal (PayPal fees): Chi phí trả cho PayPal, PayPal sẽ nhận tiền từ người mua và chuyển tiền qua tài khoản nhà băng cho quí vị.

Để tìm hiểu thêm về các lệ phí bán hàng cơ bản này, nhấn Hỗ Trợ Khách Hàng (Customer Supportở trên cùng của bất kỳ trang eBay nào và tìm kiếm các Fees.

Hoặc vào > pages.ebay.com/help/sell/fees.html.


  • Trích từ loạt bài cùng tác giả: "eBay Là Gì? Mua và Bán Hàng Trên eBay" (bao gồm eBay.com, eBay Vietnam, VN eBay, eBay Viet, hay eBay Viet Nam)
  • Tài liệu tham khảo: eBay, order eBay, Mua Hàng eBay, Mua Hàng trên eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng eBay, Cách Mua Hàng eBay, eBay chodientu, chodientu eBay, Kinh Nghiệm Mua Hàng Trên eBay, Bán Hàng Trên eBay, Bán Hàng eBay, Mua Hàng eBay Việt Nam, Đấu Giá eBay, Mua Bán eBay, Mua Hàng Qua eBay...

No comments:

Post a Comment